CURSOS DE GRAFOLOGIA

NIVELL I - NIVELL AVANÇAT - TUTORIES

CURS DE GRAFOLOGIA NIVELL I

MODALITAT SEMI-PRESENCIAL

La grafologia comença allà on acaba la caligrafia
Augusto Wels

En el curs bàsic (nivell I) estudiarem els 8 aspectes de l’escola francesa, els 8 grans grups gràfics:

Ordre – Dimensió – Pressió – Forma – Velocitat – Cohesió – Direcció – Inclinació

Aprendrem el significat de les múltiples variants d'aquests 8 grups principals i com interactuen entre si per formar una imatge de la persona en tota la seva complexitat.

No obstant, per entendre què estem fent, en primer lloc estudiarem el simbolisme de l'espai gràfic, tan important per poder treure conclusions pròpies i entendre el perquè dels significats dels diferents subgrups gràfics

Aprendrem a mesurar i analitzar metòdicament un text i posar en relació les seves característiques fins formar-nos una imatge del seu escriptor.

Finalment, afegirem aspectes addicionals, però no per això menys importants, com son: La signatura, els gestos tipus i el significat d’algunes lletres clau com l’oval (“o” i “a”), la “t”, la “g”, la “i”, la “d”, etc.

La grafologia és una ciència apassionant i un test projectiu altament fiable, que, completant el puzle de tots els integrants de l’escriptura, va revelant un autèntic retrat de la persona.

grafologia

Ara pots aprendre grafologia en un còmode format semi-presencial, que facilita l’adquisició tant de la teoria com de la pràctica. Aquesta modalitat permet a l’alumne adquirir els coneixement teòrics en horari flexible i en un format molt amigable.

La combinació de bones gravacions que es poden veure còmodament on-line, des de casa i a qualsevol horari, amb el contacte personal a través de les pràctiques, és una forma realment òptima d’adquirir i consolidar la matèria.

A l’escola Espai Grafològic de Girona, els estudis de grafologia es divideixen en dos nivells: el nivell bàsic i un mòdul avançat orientat a la confecció de l’informe i pràctiques en RRHH. El temari és complet, ample i va acompanyat en cada moment d'una gran varietat d’exemples i exercicis pràctics

En grafologia, com quasi en qualsevol matèria, tan important és la teoria com la pràctica. La teoria sense la pràctica és inútil i la pràctica sense la teoria és perillosa. En aquesta formació semi-presencial s’adquireixen els dos aspectes d’aquesta apassionant ciència de forma optimitzada i còmoda.

El nivell I té una durada estimada d’aproximadament sis mesos i consta de 24 classes teòric-pràctiques en format vídeo i els corresponents apunts en pdf, amb la possibilitat de contractar pràctiques presencials (optatives). Per qui viu lluny de Girona, es poden acordar pràctiques via Skype o Zoom.

El preu del curs és de 199€.

El curs ja inclou molts exemples pràctics, però qui així ho desitgi, pot contractar pràctiques personalitzades segons necessitat al preu de 36€ per una hora i mitja de pràctica.

Curs Grafologia nivell I

CURS SEMI-PRESENCIAL


Christina Stub
24 Classes teòric-pràctiques en video i PDF
Durada estimada de 6-7 mesos
199€
Pràctiques addicionals 36€/pràcticaCURS AVANÇAT DE GRAFOLOGIA

L'escriptura és el relleu visible del pensament
Hyppolite Michón

Després d’assolir al nivell I els conceptes bàsics i conèixer els diferents significats i matisos de l’enorme ventall de peces que composa l’entramat complex de la personalitat d’una persona, el nivell II se centra en com confeccionar l’informe.

En aquest curs s’estudiarà la manifestació gràfica d’una gran varietat (més de 200) de trets caracterològics en el marc de quatre grans apartats a incloure a l’informe: L’esfera de la intel·ligència, la maduresa emocional, l’adaptació social i les capacitats laborals. Per assimilar el contingut de forma progressiva, dins del context del la seva finalitat, que és l’informe grafològic, la part teòrica es combinarà de forma continuada amb exercicis pràctics relacionats en cada moment amb els continguts estudiats. Finalment s’estudiarà el contingut i el format de l’informe grafològic.

El temari contempla una especial atenció a l’estudi de la lletra en l’àmbit laboral.

El mòdul del nivell II consta de 9 classes teòric-pràctiques en format vídeo i els corresponents apunts en pdf, amb la possibilitat de contractar pràctiques presencials (optatives). Per qui viu lluny de Girona, es poden acordar pràctiques via Skype o Zoom.

El preu del curs és de 99€.

El curs ja inclou molts exemples pràctics, però qui així ho desitgi, pot contractar pràctiques personalitzades segons necessitat al preu de 36€ per una hora i mitja de pràctica.

Curs Grafologia nivell Avançat

CURS SEMI-PRESENCIAL


Christina Stub
9 Classes teòrico-pràctiques en video i PDF
Durada estimada de 3 mesos
99€
Pràctiques addicionals 36€/pràctica


TUTORIES I PRÀCTIQUES EN GRAFOLOGIA

Un espai per ex-alumnes d’Espai Grafològic que vulguin continuar el contacte amb l’escola i poder disposar d’un espai i una tutoria per a fer pràctiques.

Tutories

Reservades a alumnes de l'escola

Christina Stub
1 divendres al mes
De 18h a 20h
D'octubre a juny
15€ cada tutoria
Grups de mínim 3 persones