CURSOS DE MORFOPSICOLOGIA

CURS BÀSIC DE MORFOPSICOLOGIA

MODALITAT SEMI-PRESENCIAL

Comprendre i no jutjar
Christina Stub
“Et presentem a... TU. Et vols conèixer? La teva cara parla de tu.”

El cos i la cara no són més que una formació física de la nostre psique, dels esquemes mentals que ens mouen. Així, a través de l’estudi del rostre podem arribar a la psique de la persona, a comprendre la seva realitat psicològica i caracterial més enllà de la simple impressió que ens proporciona el llenguatge verbal.

Morfopsicologia

La Morfopsicologia és l’estudi de la personalitat, el caràcter, les aptituds, la conducta, les preferències i les tendències de la persona a través de la cara. Parteix del postulat que existeix una relació molt estreta entre la forma física de l’ésser humà i la seva vida interior. És, per tant, una disciplina que permet comprendre, amb gran exactitud i profunditat, les lleis que regeixen les relacions entre les formes i la vida psíquica.

El seu estudi ens ajuda a conèixer-nos millor i, per tant, ens obre la possibilitat d’enriquir la nostra personalitat, descobrir les nostres possibilitats i limitacions, entendre d’una manera clara per què pensem, sentim i actuem d’una determinada manera, i així comprendre els conflictes, bloqueigs i resistències que ens limiten. Prendre consciència dels nostres bloqueigs i dificultats, ens ajuda a no exigir-nos tant, per així poder començar a encaminar la nostra vida en una direcció que ens pugui ajudar a augmentar la nostra seguretat i confiança. I el què és més important: comprendre i acceptar sense jutjar.

La morfopsicologia és una tècnica summament útil en totes les professions que tinguin a veure amb les relacions interpersonals. Ens endinsa en un món ple de possibilitats aplicables a la nostra vida quotidiana, tant professional com personal i és, sobre tot, en la teràpia i el desenvolupament personal on aquesta disciplina pot desplegar tot el seu potencial, ja que permet una gran comprensió i profundització en la psicologia de la persona

La modalitat semi-presencial permet a l’alumne adquirir els coneixement teòrics en horari flexible i en un format molt amigable: la combinació de bones gravacions que es poden veure còmodament on-line, des de casa i a qualsevol horari, amb el contacte personal a través de les pràctiques, és una forma realment òptima d’adquirir i consolidar la matèria.

El curs té una durada estimada d’aproximadament sis mesos i consta de 24 classes teòric-pràctiques en format vídeo i els corresponents apunts en pdf, amb la possibilitat de contractar pràctiques presencials (optatives). Per qui viu lluny de Girona, es poden acordar pràctiques via Skype o Zoom.

El preu del curs és de 199€.

El curs ja inclou molts exemples pràctics, però qui així ho desitgi, pot contractar pràctiques personalitzades segons necessitat al preu de 36€ per una hora i mitja de pràctica.


CURS BÀSIC MORFOPSICOLOGIA

SEMI-PRESENCIAL


Christina Stub
24 Classes teòrico-pràctiques en video i PDF
Durada estimada de 6 mesos
199€
Pràctiques addicionals 36€ / pràcticaTUTORIES I PRÀCTIQUES EN MORFOPSICOLOGIA

Un espai per ex-alumnes d’Espai Grafològic que vulguin continuar el contacte amb l’escola i poder disposar d’un espai i una tutoria per a fer pràctiques.

Tutories

Reservades a alumnes de l'escola

Christina Stub
1 divendres al mes
De 18h a 20h
D'octubre a juny
15€ cada tutoria
Grups de mínim 3 persones